Paranna työturvallisuutta
turvallisuusindeksin avulla

Turvallinen Yritys -mobiilipalvelu muuttaa työturvallisuuden seurattavaan ja hallinnoitavaan muotoon turvallisuusindeksin avulla. Palvelulla hoidat turvallisuushavaintojen ilmoittamisen, käsittelyn ja vaarojen selvittämisen ja riskien arvioinnin. Kaikki tämä hoituu helposti älypuhelimella, tabletilla tai omalla tietokoneella.

Turvallisuushavaintojen sähköinen ilmoittaminen ja keskitetty käsittely säästää työaikaa ja parantaa työturvallisuutta

Turvallinen Yritys -mobiilipalvelussa työntekijät ilmoittavat turvallisuushavainnoista ja läheltä piti -tilanteista alle minuutissa.

 • Kynnys turvallisuushavaintojen tekemiseen on pieni
 • Havaintojen ilmoittaminen onnistuu kätevästi omalla älypuhelimella tai vaikkapa yhteiskäytössä olevalla tabletilla tai tietokoneella
 • Havainnon ilmoittaja saa automaattisesti tiedon havainnon käsittelystä ja korjaustoimenpiteistä sähköpostiinsa

Esimiehet ja johto hoitavat havaintojen käsittelyn keskitetysti verkkopalvelussa:

 • Havainnot ohjautuvat automaattisesti oikealle käsittelijälle
 • Ei aikaavievää ja kallista papereiden pyörittelyä
 • Palvelu tilastoi automaattisesti esimerkiksi havaintojen määrät ja käsittelyäajat
 • Tilastoja tutkimalla selviävät vahinkojen ja läheltä piti -tilanteiden perimmäiset syyt
 • Tilastoja voi hyödyntää tapaturmataajuuden seurannassa

Turvallisuus­havaintojen kerääminen vähentää tutkitusti vahinkoja ja tapaturmia

 • Yhtä vakavaa työtapaturmaa kohti sattuu keskimäärin 600 läheltä piti tilannetta
 • Tapaturman aiheuttama päiväkustannus on yleensä arviolta 300 - 700 €
 • Vuosittain työpaikkatapaturmissa kuolee keskimäärin 30 - 50 ihmistä ja työmatkatapaturmissa noin 15 -30 ihmistä

Aktiivisella havaintojen keräämisellä työturvallisuus tulee osaksi jokaisen arkipäiväisiä työrutiineita. Näin yrityksen turvallisuuskulttuuri muuttuu vähitellen paremmaksi. Ajan myötä tapaturmat ja vahingot vähenevät.

Näin palvelu toimii

1. Valokuvaa havainto ja ilmoita havainnosta alle minuutissa älypuhelimella

2. Havainto siirtyy reaaliajassa esimiehelle käsiteltäväksi

3. Esimies määrittelee korjaavat toimenpiteet ja vastuuhenkilön niille

4. Työntekijä saa tiedon käsittelyn etenemisestä automaattisesti sähköpostiinsa

5. Kun korjaavat toimenpiteet on tehty, esimies kuittaa havainnon valmiiksi ja dokumentoi tehdyt toimenpiteet

Selvitä työn vaarat ja arvioi riskit opastetusti

Turvallinen Yritys –mobiilipalvelulla suoritat lakisääteisen työn vaarojen selvittämisen ja riskien arvioinnin opastetusti. Palvelu ohjaa sinua eteenpäin askel askeleelta ja ohjeistaa puutteiden korjaamiseen.

Vaarojen selvittämisen ja riskien arvioinnin tuloksena muodostuu automaattisesti turvallisuusindeksi, jonka avulla seuraat työturvallisuuden kokonaistilannetta ja kehität työturvallisuutta määrätietoisesti.

 • Opastettu palvelu tekee työn vaarojen selvittämisestä ja riskien arvioinnista helppoa
 • Palvelu kulkee mukanasi puhelimessa tai tabletilla arviointikierroksella
 • Excel-kaaviot tai paperiset arviointilomakkeet jäävät historiaan

1. Kirjaa vaarat opastetusti

2. Arvioi riskit

3. Kuittaa korjaavat toimenpiteet hoidetuksi

Haluatko palvelun käyttöösi? Ota yhteyttä!

Lähetä viesti myynti@safetum.fi

Lue lisää www.safetum.fi